Home

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Wij helpen bedrijven bij de doorvertaling van de organisatiestrategie naar alle relevante Learning and Development tools. Denk aan de inductietraining, een traineeship, talentenprogramma's, D&I beleid en op maat gemaakte specifieke workshops. Om een strategie succesvol te kunnen implementeren is het van belang dat teams effectief en efficient met elkaar samenwerken. Wij werken veel met het gedachtengoed van High Performing Teams

ONZE DIENSTVERLENING

BOOST YOURSELF
Wij hebben een uitgebreid aanbod van trainingen en praktische workshops waarmee medewerkers hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten. Zichzelf beter leren kennen. Meer grip krijgen op belemmerende gedachten en overtuigingen zodat deze kunnen worden gechallenged om zo nieuw gedrag te kunnen gaan toepassen in de praktijk. Gedrag dat wenselijk is om succesvol zowel persoonlijke als team doelen te kunnen realiseren.
BOOST YOUR TEAM
Hoe werk je team effectief samen, zodanig dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en alle teamleden zich vrij voelen om zich te uiten. Ofwel een team waarbij men samenwerkt op basis van vertrouwen met een heldere focus kent een stuk minder ruis. Hierdoor worden doelstellingen eerder behaald en kosten bespaard voor de organisatie. Simpelweg omdat men exact van elkaar weet wat te verwachten. Iedereen verantwoordelijkheid neemt en elkaar aanspreekt.
BOOST YOUR BUSINESS
Wij hebben een groot netwerk aan ervaren professionals die al bij vele bedrijven en universiteiten in de keuken hebben gekeken. Modellen veelvuldig in de praktijk tot leven hebben gebracht en professionals die altijd op zoek zijn naar de nieuwste ontwikkelingen. Vind het wiel niet opnieuw uit en werk samen met ons aan uw ideale roadmap voor succes.

KLANTEN

REACTIES VAN DEELNEMERS

Wat heeft deze workshop jou opgeleverd?

“De workshop heeft vooral weer scherper in beeld gebracht wat op dit moment het belangrijkste aandachtspunt is. Dat er ook gebieden zijn die ‘rustig’ zijn. Zo zijn de doelen makkelijker concreet en haalbaar te maken.”

“Deze ochtend is een investering in mijzelf: waar sta ik? Hoe zit het met mijn balans? Uitspreken wat er in mij leeft en luisteren naar wat anderen beweegt is inspirerend en geeft energie. Het idee dat het (die balans) iets is dat iedereen, op andere vlakken, bezig houdt. Wat ik goed vond was: vertalen naar concrete doelen. Dat maakt & houdt het helder en haalbaar.”

“Concretiseren, niet alleen denken, maar ook doen."

Persoonlijke Ontwikkeling

ONZE DIENSTVERLENING

Workshops
Wij bieden in-company pressure cooker workshops aan waarbij één onderwerp centraal staat, jouw praktische leerwerkdoel. Ga samen met anderen aan de slag met jouw leerdoel. In kleine groepen besteden onze expert trainers maximaal aandacht aan jouw wensen en tegelijkertijd leer jij van de ervaring van anderen. Wij garanderen maximaal resultaat wanneer jij voorafgaand aan de workshop een intake formulier invult met jouw leerwensen. Wij maken gebruik van theoretische modellen die zich hebben bewezen in de praktijk. De focus tijdens de workshop ligt op de praktische vertaalslag van deze modellen in jouw leef- en werkomgeving.
Coaching
Wil jij jouw leerproces verdiepen? Combineer dan jouw workshop deelname met twee coach gesprekken. Na het volgen van de workshop kun jij het geleerde in jouw omgeving gaan toepassen. Samen met een coach kun je hierop reflecteren en verdere acties concretiseren. Heb jij een specifieke leerbehoefte dan kun je ook kiezen voor een op maat gemaakt coachtraject waarin jij in zes gesprekken praktisch aan de slag gaat met jouw leeruitdaging.
Intervisie
Intervisie is een manier van leren waarbij deelnemers in kleine groepen elkaar adviseren over real life praktijksituaties. De meerwaarde van een begeleide intervisie is dat de deelnemers leren in veiligheid en openheid, kritisch en opbouwend te zijn. Een persoon brengt een praktijksituatie in, de anderen bespreken achtergronden, motivatie etc en geven uiteindelijk een advies. Wat we vaak terug horen, is dat alle deelnemers met nieuwe inzichten en praktische tips naar huis gaan. Een optimale vorm dus om van en met elkaar te leren!

WORKSHOPS

PERSONAL POWER

Krijg meer gedaan met minder energie. Vind je het moeilijk om keuzes te maken? Voer jij continue gesprekken in je hoofd van voors en tegens? Laat jij je regelmatig beïnvloeden door anderen? Welke wensen heb je ten aanzien van je werk, jouw sociale leven, je relatie (en een mogelijk gezin) en ten aanzien van tijd voor jezelf?
 Met het verworven inzicht kan bewuster een koers worden bepaald, gevolgd en worden ingericht. Je bent minder vatbaar voor wat anderen voor jou goed vinden. 

 Je krijgt invloed op welke wijze jij je laat beïnvloeden door anderen en wanneer. 
Met als doel, het vergroten van persoonlijk leiderschap. Het beter in balans brengen van je fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. 

Na afloop van deze ééndaagse workshop ben je beter in staat om jouw hart te volgen. En ben je beter in staat om worklife vragen op gestructureerde wijze te onderzoeken. Om zo vanuit innerlijke rust keuzes te kunnen maken. Je durft sneller beslissingen te nemen omdat je beter weet wat bij JOU past. Je bent ook meer in staat om je eigen grenzen te bewaken.

PERSONAL BRANDING

Profileer jezelf op unieke wijze. Hoe kun je van jezelf een sterk merk maken? Ben jij je bewust van je eigen zichtbaarheid? Denk je wel eens na over hoe jij jezelf neerzet? Kom je over zoals je wilt overkomen bij jouw collega’s en klanten? Komt dit overeen met jouw zelfbeeld? Hoe maak je jezelf zakelijk aantrekkelijk voor anderen? Eis jij jouw credits op? In deze interactieve workshop krijg je diverse tools aangereikt om dit op een authentieke en natuurlijke wijze te bereiken. Aan de hand van interactieve oefeningen en opdrachten krijg je feedback op de wijze waarop jij overkomt op anderen. Een eerste indruk is snel gemaakt. En niet zo makkelijk te herzien. Klopt deze indruk met wie jij bent? Je leert welke innerlijke overtuigingen en belemmerende gedachten jouw huidige gedrag en imago bepalen. Je leert wat jouw onderscheidt van anderen. Vervolgens creëer je een duidelijker beeld van wie jij bent en waar jij voor staat. Met deze workshop vergroot je jouw zelfinzicht, kun je meer gedaan krijgen, kom je sterker voor de dag.

Balans Werk-Privé

Hoe hou jij alle ballen in de lucht? Vaak is het logistieke proces leidend voor een gevoel van onbehagen. Je hebt je werk, een relatie, je familie en vrienden, je sociale contacten, sport en hobbies. Daarnaast voel je jezelf wellicht verantwoordelijk voor het inkomen of een deel hiervan. Een tijdje op je tenen lopen is geen probleem. Als mens zijn we flexibel. Wij bieden je in deze workshop praktische handvatten en bekijken jouw leven vanuit zes verschillende dimensies; werk, relaties, gezondheid, financiën, tijd voor jezelf en maatschappelijke druk. Om het overzicht te houden, is het goed om prioriteiten bewust af te wegen. Waar laad jij van op? Wat zijn energievreters? En welke doelstellingen zijn voor jou het allerbelangrijkste? Wanneer je dit weet, kun je ook makkelijker keuzes maken.

DE VOLGENDE STAP

Just do it! In ons leven lopen we allemaal wel eens rond met de vragen: doe ik werk waar ik echt goed in ben, ga ik met plezier naar mijn werk? En krijg ik wel energie van mijn werk en mijn werkomgeving? Misschien sta je op een punt in jouw carrière waarbij je je afvraagt: ga ik stijgen op de hiërarchische ladder of ga ik mij meer verdiepen in de breedte? 
 Wellicht ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke of professionele leven en weet je diep van binnen dat binnenkort dit keuzemoment gaat komen. Misschien is er iets wat je tegenhoudt om deze stap in werkelijkheid te gaan zetten. 
 In deze workshop gaan we samen op zoek naar de belemmeringen die jouw beweging(en) en groei tegenhouden. Ook houden we ons bezig om gezamenlijk een concreet stappenplan te kunnen maken om daadwerkelijk een volgende stap te gaan maken. 
 Na het volgen van deze ééndaagse workshop zal je met meer zelfvertrouwen en overtuiging een volgende stap in jouw verlangen en richting kunnen zetten. 


BEINVLOEDEN

Meer invloed met minder inspanning. Heb je ook wel eens het gevoel dat anderen bepalen wat goed is voor jou? Durf je geen nee te zeggen? Vind je het lastig om te delegeren? Vind je het lastig om negatieve feedback te geven? Zou je meer succesvol invloed willen uitoefenenen op gedrag van anderen? Tijdens deze workshop leer je middels opdrachten hoe je op een positieve manier en in contact met de ander invloed kunt uitoefenen op je omgeving. Je leert hoe je een ander feedback kan geven. En je ervaart dat feedback geven of je eigen mening ventileren makkelijker is dan het lijkt. Kracht zonder macht staat voor macht zonder dwang, los van formele positie. Verschillende beïnvloedingsstijlen komen aan bod. Met en zonder emotie. Ook leer je hoe je feedback kunt doseren. In deze ééndaagse workshop ervaar je welke beïnvloedingstechnieken het beste bij jou passen waarmee jij vanuit persoonlijke kracht meer je eigen grenzen kunt aangeven. En waarmee je jouw grenzen kunt doorbreken.

COACH JEZELF

Leer beter omgaan met jezelf. Heb je wel eens last van negatieve gedachten? Heb je regelmatig het gevoel uit balans te zijn? Ervaar je soms een onrustig gevoel? Of vind je het weleens lastig om keuzes te maken? Vind je het moeilijk om te bellen? Zie je op tegen een event? In deze workshop krijg je methodieken aangereikt om negatieve gedachten en overtuigingen die jou belemmeren om te buigen naar positieve stimulerende overtuigingen. Om effectiever je eigen gedachtegang te sturen. Alsmede je eigen gedrag. Je bent je meer bewust van je eigen kwaliteiten en deze kun je nog optimaler inzetten tijdens je dagelijks leven en in je werkomgeving. Ook krijg je oefeningen aangereikt waarmee je kunt ontspannen. Hiermee ben je beter in staat om tijdig je eigen grenzen te bewaken en fitter en met voldoende energie je dag door te komen. In deze ééndaagse workshop krijg je een aantal praktische tools aangereikt waarmee je ondanks je weerstand toch in beweging kan komen. Je bent beter in staat om je gedrag effectief in te zetten. Je kunt beter luisteren naar en omgaan met de signalen van je lijf. Zowel fysiek als mentaal. En je kunt met meer focus aan de slag gaan en blijven!

Team Ontwikkeling

HIGH PERFORMING TEAMS

WORK IN TRUST. ONE GOAL. ONE ROADMAP. COMMITMENT. RESPONSIBILITY. ACCOUNTIBILITY. RESULTS

TEAMONTWIKKELING

Team staat voor Together Everyone Achieves More!

In een team werkt men samen aan afgesproken strategische doelen in positieve sfeer die uitnodigt om ook daadwerkelijk samen te werken. De sleutel voor succes is onderling vertrouwen! Hoe hoger het onderling vertrouwen des te lager de economische kosten. Simpelweg omdat processen en acties sneller verlopen. Elk team kent een functionele kant -> productiviteit en een relationele kant -> positiviteit.

Elementen die onder de functionele kant vallen zijn; de strategie, de doelstellingen, de mate van overeenstemming, de mate waarin de rollen en taken duidelijk zijn, de wijze van conflicthantering en de wijze waarop besluiten worden genomen. 

Elementen die onder de relationele kant vallen zijn; de mate van onderling respect, vertrouwen, optimisme, de waardering en omarming van onderlinge verschillen en de mate waarin conflicten als kans voor creatieve oplossingen worden gezien. 

In een teamcoachingstraject staan beide kanten centraal.

Wij werken veel met de uitgangspunten van het gedachteoed van Patrick Lencioni ' De vijf frustraties van teamwerk'.  Wereldwijd een bewezen methodiek voor een succesvol High Performing Team.

ONS AANBOD

HIGH PERFORMING TEAMS
Een duidelijke, heldere strategie met bijpassende kernwaarden is in onze ogen het vertrekpunt van elke succesvolle organisatie. Want pas als iedereen in de organisatie weet WAT we doen, WAAROM we het doen en HOE we het doen, kan een organisatie echt succesvol worden. Te vaak spreken we met medewerkers die aangeven dat ze niet goed weten waar de organisatie naartoe wil op de lange termijn. Dat ze vanuit het management een duidelijke visie missen. Of geen idee hebben wat de stip aan de horizon nou exact is. Wij kunnen u daarbij helpen. En we starten het liefst Top Down. We maken gebruik van De Golden Circle van Simon Sinek: What, How Why? We formuleren samen met u de identiteit van uw organisatie, een inspirerende visie, concrete doelstellingen en natuurlijk een strategisch plan. Zo kan uw organisatie de weg inslaan die leidt tot succes!
STRATEGIESESSIE
“Als je zelf geen doel stelt, zullen anderen jou inschakelen om hun doel te bereiken”. Dit is een bekende uitspraak van Stephen R. Covey. Tijdens een creatieve strategiesessie brainstormen we met elkaar over mogelijke beelden over de te behalen doelen. Gezamenlijk bepalen we het uiteindelijke doel en beschrijven we hoe deze er praktisch en SMART uitziet.
RELATIONELE SKILLS
Een team is meer dan een groep losse individuen die toevallig op dezelfde afdeling werken. Het is een groep mensen die werken aan een gemeenschappelijk doel. Maar “Hetzelfde T-shirt maakt nog geen team”. De basis van een goed functionerend team, is in onze ogen het onderlinge vertrouwen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. En dat is precies waar deze workshop over gaat. Hoe raken we de juiste snaar bij elkaar? Hoe kan ik erop vertrouwen dat een ander doet wat hij zegt? Hoe geef ik mijn collega een compliment en hoe spreek ik hem aan als ik de samenwerking ingewikkeld vind? En hoe maak ik optimaal gebruik van iets wat een ander goed kan zonder dat ik me gepasseerd voel? Omgaan met elkaar als gelijkwaardige teamleden dus, dat is de basis!
EFFECTIEF LEIDINGGEVEN
Hoe haal ik nu het optimale uit mijn mensen? Hoe zorg ik ervoor dat ik ze inspireer om zelf met initiatieven te komen? Hoe verbind ik me met ieder apart en als groep? Hoe kan ik vertrouwen op hun skills en ambitie zodat ik me kan richten op de snel veranderende omgeving waarin we ons bevinden? Hoe zorg ik voor mijn eigen ontwikkeling, reflectie en groei? Herkenbaar? Dan gunnen we jou dat je nog beter leert je mensen en jezelf te leiden, want daar gaat deze training over. Je mensen leiden gaat over overtuigen, beïnvloeden, motiveren, coachen inspireren. Jezelf leiden gaat over state control, je eigen drijfveren en hoe je omgaat met tegenslagen. Wordt de leider die jij wil zijn voor je mensen!
MBTI
Diversiteit in een team? Veel verschillende mensen die anders denken? Die op een andere manier beslissingen nemen? Mensen die nog extra tijd nodig hebben om erover na te denken en mensen die al bezig zijn met de uitvoering van een idee? Wij zijn een groot voorstander van diversiteit! Alleen dan wel op zo’n manier dat mensen elkaar respecteren, opzoeken en elkaars verschillende manier van werken waarderen en als aanvulling zien. Immers, verschillen verrijken. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes. Deze Power Workshop geeft inzicht en verdieping in ieder zijn persoonlijkheidstype en persoonlijke beweegredenen. Daarnaast vergroot het de effectiviteit van het team omdat verschillen en overeenkomsten helder worden en er een manier wordt gezocht hoe hiermee om te gaan zodat de teamdoelstellingen worden bereikt!
NLP
NLP gaat over doelen stellen, en hoe je ze bereikt. Dat is wat ons betreft Neuro-Linguistisch Programmeren. Een praktische training bomvol communicatievaardigheden. De blik op vooruit, wat wil je bereiken?, is een belangrijk kenmerk van NLP. Je komt dus naar deze training met een persoonlijke leerdoel. Naast een stap zitten in jouw leerdoel, leer je goed observeren. Je leert de juiste de juiste snaar te raken bij je gesprekspartner. Je wordt fijngevoelig in je communicatie door te letten op de vorm in plaats van op de inhoud. Je werkt aan je eigen basishouding: hoe zorg jij er voor dat je zelf optimaal aanwezig bent. En we onderzoeken jouw optimale balans tussen je gedrag en je visie (aan de hand van de Logische Niveaus van Robert Dilts) wat leidt tot een boost in je persoonlijke ontwikkeling!

Organisatie Ontwikkeling

Wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen?

Wij helpen organisaties bij het vormgeven van hun strategie, het inrichten van hun strategisch L&D programma, het ontwerp van een talentenprogramma en het op maat maken van workshopprogramma's. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van zeer ervaren trainers om programma's te verzorgen.

EERDERE PROJECTEN

Cultuurverandering
Voor een grote internationale onderneming zijn wij actief betrokken bij het daadwerkelijk realiseren van concreet ander gedrag in de dagelijkse praktijk dat nodig is voor het realiseren van de ondernemingsdoelstelling. Gedrag gezien vanuit iedere medewerker, ofwel wat kan ik anders doen? En gedrag in de wijze van samenwerking met elkaar om de beoogde doelstellingen succesvol te realiseren.
Talentprogramma
Wij helpen concreet een internationale onderneming bij het inrichten van hun totale Learning & Development programma inclusief persoonlijke coaching en intervisie trajecten. Een programma waarbij rekening wordt gehouden met alle medewerkers zodat iedereen zijn of haar talent maximaal kan ontplooien.
Strategisch advies
Hoe ga je om met een dynamische industrie waarbij niet helemaal zeker is wat er van de organisatie en medewerkers wordt verwacht? Hoe ga je om met het afstemmen van local needs in een internationale organisatie? Hoe benut je maximaal personal development investeringen van het hoofdkantoor. Praktische vraagstukken waarbij wij meedenken in het realiseren van de HR-doelen.

Contact

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag op weg!