Home

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

The BOOST Factory is hét bureau voor organisaties die vernieuwend aan de slag willen met talentontwikkeling. Geen standaard klasjes van 9 tot 5 maar (inter)actief aan de slag met jezelf, je plek binnen de organisatie en directe collega’s. Gelijktijdig beïnvloeden onze programma’s een organisatiecultuur die ondersteunend is voor het behalen van de gestelde organisatie ambitie.

ONZE DIENSTVERLENING

BOOST YOUR TEAM

Hoe werk je als team effectief samen, zodanig dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en alle teamleden zich vrij voelen om zich te uiten. 

BOOST YOUR BUSINESS

Vind het wiel niet opnieuw uit en werk samen met ons aan uw ideale roadmap voor succes.

BOOST YOURSELF

Wij hebben een uitgebreid aanbod van trainingen en praktische workshops waarmee medewerkers hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten. 

KLANTEN

Persoonlijke Ontwikkeling

ONZE DIENSTVERLENING

Workshops

Wij bieden in-company pressure cooker workshops aan waarbij één onderwerp centraal staat. 

Coaching

Wil jij jouw leerproces verdiepen?  Samen met een coach ga jij 1 op 1  praktisch aan de slag gaat met jouw leeruitdaging en wensen.

Intervisie

Intervisie is een manier van leren waarbij deelnemers in kleine groepen elkaar adviseren over real life praktijksituaties.  

DEVELOPMENTPROGRAMMA'S

POPULAIRE WORKSHOPS

PERSONAL POWER

Krijg meer gedaan met minder energie. Vind je het moeilijk om keuzes te maken? Voer jij continue gesprekken in je hoofd van voors en tegens? Laat jij je regelmatig beïnvloeden door anderen? Welke wensen heb je ten aanzien van je werk, jouw sociale leven, je relatie (en een mogelijk gezin) en ten aanzien van tijd voor jezelf?
 Met het verworven inzicht kan bewuster een koers worden bepaald, gevolgd en worden ingericht. Je bent minder vatbaar voor wat anderen voor jou goed vinden. 

 Je krijgt invloed op welke wijze jij je laat beïnvloeden door anderen en wanneer. 
Met als doel, het vergroten van persoonlijk leiderschap. Het beter in balans brengen van je fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. 

Na afloop van deze ééndaagse workshop ben je beter in staat om jouw hart te volgen. En ben je beter in staat om worklife vragen op gestructureerde wijze te onderzoeken. Om zo vanuit innerlijke rust keuzes te kunnen maken. Je durft sneller beslissingen te nemen omdat je beter weet wat bij JOU past. Je bent ook meer in staat om je eigen grenzen te bewaken.

PERSONAL BRANDING

Profileer jezelf op unieke wijze. Hoe kun je van jezelf een sterk merk maken? Ben jij je bewust van je eigen zichtbaarheid? Denk je wel eens na over hoe jij jezelf neerzet? Kom je over zoals je wilt overkomen bij jouw collega’s en klanten? Komt dit overeen met jouw zelfbeeld? Hoe maak je jezelf zakelijk aantrekkelijk voor anderen? Eis jij jouw credits op? In deze interactieve workshop krijg je diverse tools aangereikt om dit op een authentieke en natuurlijke wijze te bereiken. Aan de hand van interactieve oefeningen en opdrachten krijg je feedback op de wijze waarop jij overkomt op anderen. Een eerste indruk is snel gemaakt. En niet zo makkelijk te herzien. Klopt deze indruk met wie jij bent? Je leert welke innerlijke overtuigingen en belemmerende gedachten jouw huidige gedrag en imago bepalen. Je leert wat jouw onderscheidt van anderen. Vervolgens creëer je een duidelijker beeld van wie jij bent en waar jij voor staat. Met deze workshop vergroot je jouw zelfinzicht, kun je meer gedaan krijgen, kom je sterker voor de dag.

Balans Werk-Privé

Hoe hou jij alle ballen in de lucht? Vaak is het logistieke proces leidend voor een gevoel van onbehagen. Je hebt je werk, een relatie, je familie en vrienden, je sociale contacten, sport en hobbies. Daarnaast voel je jezelf wellicht verantwoordelijk voor het inkomen of een deel hiervan. Een tijdje op je tenen lopen is geen probleem. Als mens zijn we flexibel. Wij bieden je in deze workshop praktische handvatten en bekijken jouw leven vanuit zes verschillende dimensies; werk, relaties, gezondheid, financiën, tijd voor jezelf en maatschappelijke druk. Om het overzicht te houden, is het goed om prioriteiten bewust af te wegen. Waar laad jij van op? Wat zijn energievreters? En welke doelstellingen zijn voor jou het allerbelangrijkste? Wanneer je dit weet, kun je ook makkelijker keuzes maken.

DE VOLGENDE STAP

Just do it! In ons leven lopen we allemaal wel eens rond met de vragen: doe ik werk waar ik echt goed in ben, ga ik met plezier naar mijn werk? En krijg ik wel energie van mijn werk en mijn werkomgeving? Misschien sta je op een punt in jouw carrière waarbij je je afvraagt: ga ik stijgen op de hiërarchische ladder of ga ik mij meer verdiepen in de breedte? 
 Wellicht ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke of professionele leven en weet je diep van binnen dat binnenkort dit keuzemoment gaat komen. Misschien is er iets wat je tegenhoudt om deze stap in werkelijkheid te gaan zetten. 
 In deze workshop gaan we samen op zoek naar de belemmeringen die jouw beweging(en) en groei tegenhouden. Ook houden we ons bezig om gezamenlijk een concreet stappenplan te kunnen maken om daadwerkelijk een volgende stap te gaan maken. 
 Na het volgen van deze ééndaagse workshop zal je met meer zelfvertrouwen en overtuiging een volgende stap in jouw verlangen en richting kunnen zetten. 


BEINVLOEDEN

Meer invloed met minder inspanning. Heb je ook wel eens het gevoel dat anderen bepalen wat goed is voor jou? Durf je geen nee te zeggen? Vind je het lastig om te delegeren? Vind je het lastig om negatieve feedback te geven? Zou je meer succesvol invloed willen uitoefenenen op gedrag van anderen? Tijdens deze workshop leer je middels opdrachten hoe je op een positieve manier en in contact met de ander invloed kunt uitoefenen op je omgeving. Je leert hoe je een ander feedback kan geven. En je ervaart dat feedback geven of je eigen mening ventileren makkelijker is dan het lijkt. Kracht zonder macht staat voor macht zonder dwang, los van formele positie. Verschillende beïnvloedingsstijlen komen aan bod. Met en zonder emotie. Ook leer je hoe je feedback kunt doseren. In deze ééndaagse workshop ervaar je welke beïnvloedingstechnieken het beste bij jou passen waarmee jij vanuit persoonlijke kracht meer je eigen grenzen kunt aangeven. En waarmee je jouw grenzen kunt doorbreken.

COACH JEZELF

Leer beter omgaan met jezelf. Heb je wel eens last van negatieve gedachten? Heb je regelmatig het gevoel uit balans te zijn? Ervaar je soms een onrustig gevoel? Of vind je het weleens lastig om keuzes te maken? Vind je het moeilijk om te bellen? Zie je op tegen een event? In deze workshop krijg je methodieken aangereikt om negatieve gedachten en overtuigingen die jou belemmeren om te buigen naar positieve stimulerende overtuigingen. Om effectiever je eigen gedachtegang te sturen. Alsmede je eigen gedrag. Je bent je meer bewust van je eigen kwaliteiten en deze kun je nog optimaler inzetten tijdens je dagelijks leven en in je werkomgeving. Ook krijg je oefeningen aangereikt waarmee je kunt ontspannen. Hiermee ben je beter in staat om tijdig je eigen grenzen te bewaken en fitter en met voldoende energie je dag door te komen. In deze ééndaagse workshop krijg je een aantal praktische tools aangereikt waarmee je ondanks je weerstand toch in beweging kan komen. Je bent beter in staat om je gedrag effectief in te zetten. Je kunt beter luisteren naar en omgaan met de signalen van je lijf. Zowel fysiek als mentaal. En je kunt met meer focus aan de slag gaan en blijven!

REACTIES VAN DEELNEMERS

“De workshop heeft vooral weer scherper in beeld gebracht wat op dit moment het belangrijkste aandachtspunt is. Dat er ook gebieden zijn die ‘rustig’ zijn. Zo zijn de doelen makkelijker concreet en haalbaar te maken.”

“Deze ochtend is een investering in mijzelf: waar sta ik? Hoe zit het met mijn balans? Uitspreken wat er in mij leeft en luisteren naar wat anderen beweegt is inspirerend en geeft energie. Het idee dat het (die balans) iets is dat iedereen, op andere vlakken, bezig houdt. Wat ik goed vond was: vertalen naar concrete doelen. Dat maakt & houdt het helder en haalbaar.”

“Concretiseren, niet alleen denken, maar ook doen."

Team Ontwikkeling

Welke interventies voor succes zijn nodig voor jouw team?

Waar mensen samen werken ontstaat gedoe. Een team bestaat uit individuen met een eigen achtergrond, een schat aan kennis en ervaring, een set aan overtuigingen en persoonlijke voorkeuren. Als team brengt ieder individu dit allemaal mee.  Alleen binnen een team vervult ieder een eigen rol om als geheel een gezamenlijk doel te behalen. Een jobrol brengt specifieke verantwoordelijkheden mee binnen het team. De mate van rolvolwassenheid, zaken los kunnen koppelen van het persoonlijke, hangt af van de fase van de ontwikkeling waarin een groep zich bevindt. De fases van groepsontwikkeling zijn universeel. Tuckman onderscheidt vijf fases.

Teamcoaching een gezamenlijke stip op de horizon

Voordat je aan de slag gaat met je team is het belangrijk om eerst te snappen wat er gebeurt binnen een team en in welke fase van teamontwikkeling jouw team zich bevindt.  Pas als je de onderliggende dynamieken en onderstroom begrijpt van een team, kun je de juiste interventies plegen die nodig zijn om in 5 stappen naar een succesvol team te komen.  

Een teamcoach bekijkt een groep als 1 individu. Hoe kan de groep als geheel een stap vooruit maken? Hoe kan een groep zo samenwerken als systeem dat het voor iedereen helder is wat zijn of haar rol is? Wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn? Een systeem dat zichzelf weet bij te sturen door heldere samenwerkingsafspraken. Hiervoor is een veilige cultuur essentieel. Ofwel voor alle leden van de groep is het van belang dat men zich durft uit te spreken. Als teamcoach kijk je naar de patronen die zijn eigen gemaakt en wanneer deze ineffectief zijn ga je deze als groep doorbreken. 

In veel teams voeren emoties de boventoon in plaats van de inhoud. 

Vanuit onze expertise zien we dat veel teams in de angst- of strijdfase zitten. Fases 1 en 2 van teamontwikkeling. Alhoewel in Nederland veel wordt gesproken over zelfsturende teams is de praktijk helaas een stuk weerbarstiger. Een zelfsturend team werkt pas als het voor iedereen heel helder is wat het einddoel is, wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft, als iedereen zich vrij voelt om elkaar aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheden en waarbij ieder vanuit zijn of haar rol een bijdrage levert aan discussies.  In de praktijk zien wij juist het tegenovergestelde. En gelden veel aspecten die samenhangen met de eerste fase van teamontwikkeling. 

Wat is nodig in de F O R M I N G  (angst) fase?

Voor een nieuw team/ of eerste fase van teamontwikkeling staan voor de teamleden de volgende vragen centraal in de onderstroom; ben ik wel goed genoeg, wil ik hier wel zijn, is het hier veilig en wat vinden mijn collega's van mij? In de praktijk verlopen veel gesprekken via de manager, men neemt weinig verantwoordelijkheid en besluiten, men spreekt in vaagheden, valt in herhalingen en wacht af.
Als manager in deze fase is het van belang dat je duidelijkheid creëert, kaders schept en het juiste voorbeeldgedrag toont.
Als groep is het belangrijk dat men luistervaardigheden ontwikkelt,  leert de ruimte te geven aan elkaar in discussies, een structuur gaat afspreken en een gemeenschappelijk helder doel formuleert. 

Wat is nodig in de S T O R M I N G  (conflict) fase?

Als een team bovenstaande vaardigheden en een structuur bezit dan rolt het team automatisch door naar een volgende fase. Teamleden voelen zich veiliger en gaan zich meer uitspreken. In het team ontstaan meer discussies. Teamleden gaan bondjes vormen en sommige leden vertonen haantjesgedrag. Kortom de verschillen tussen de teamleden worden zichtbaar.  

Als manager en als teamcoach ga je het team leren om te gaan met deze verschillen. Je leert de groep om constructief met elkaar in discussie te gaan. 
Als groep is het belangrijk om feedback te leren geven op basis van feitelijk gedrag en effect op zichzelf. De teamleden zich zuiver leren uitspreken naar een collega. De teamleden leren te onderhandelen en om te gaan met tegengestelde belangen. Zonder zaken persoonlijk te nemen. En juist vanuit hun inhoudelijke rol, taak en verantwoordelijkheid binnen het team een constructieve bijdrage te leveren aan de groepsdiscussie. 

Verschil teamcoaching en training

In een training draait een trainer veelal een vast programma af. Als teamcoach werk je in het hier en nu. Je volgt geen standaard programma maar je werkt met hetgeen je in de groep aan patronen ziet gebeuren in de onderlinge dynamiek.

Wat levert teamcoaching jou als teammanager op?

Door een teamcoachtraject kun jij als manager meer en meer achterover gaan leunen. Niet meer alle communicatie verloopt via jou. Teamleden nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Als teammanager kun jij je dan richten op het scheppen van kaders en duidelijkheid rondom de richting vooruit en de onderlinge relaties met andere teams en afdelingen binnen de organisatie. 

GRATIS TEAMANALYSE GESPREK - IETS VOOR JOU?

Wij gaan graag in gesprek met jou over de praktische mogelijkheden. The Boost Factory heeft een bewezen succesvol 5 stappenplan ontwikkeld. 

Wil je weten hoe het ervoor staat met jouw team? Ofwel wil je meer handvatten en inzicht aan welke knoppen jij kunt draaien samen met een teamcoach? Vul dan de quickscan in. Mail ons de uitkomst en een tijdstip waarop het jou schikt dat wij jouw bellen. De quickscan ontvang je als je een mail stuurt naar info@theboostfactory.nl.  

B US I N E S S   C A S E

Onderzoeken van de University of Harvard hebben aangetoond dat wanneer teamleden goed samenwerken en zij de verschillende niveaus van communicatie goed weten toe passen de kwaliteit en de teamresultaten met 50% verbeteren. Dat wil jij toch ook?

High Performing Teams

Naast groepsdynamica werken wij veel met het gedachtengoed van Patrick Lencioni. Dit model geeft aan dat je als team eerst moet organiseren dat de veiligheid op orde moet zijn. Pas dan zullen teamleden openlijk en constructief met elkaar het gesprek aan gaan. Let wel dus geen politiek. Pas als iedereen zich gehoord voelt, kan een beslissing worden genomen waaraan iedereen zich kan committeren. Vervolgens is het belangrijk dat alle teamleden elkaar durven aan te spreken op niet na gekomen afspraken en dat alle teamleden een gemeenschappelijk belang najagen in plaats van een eigen belang.

HIGH PERFORMING TEAMS

WORK IN TRUST. ONE GOAL. ONE ROADMAP. COMMITMENT. RESPONSIBILITY. ACCOUNTIBILITY. RESULTS

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

The BOOST Factory is hét bureau voor organisaties die vernieuwend aan de slag willen met talentontwikkeling. Geen standaard klasjes van 9 tot 5 maar (inter)actief aan de slag met jezelf, je plek binnen de organisatie en directe collega’s. Gelijktijdig beïnvloeden onze programma’s een organisatiecultuur die ondersteunend is voor het behalen van de gestelde organisatie ambitie.

ONZE DIENSTVERLENING


BOOST YOUR TEAM

Hoe werk je als team effectief samen, zodanig dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en alle teamleden zich vrij voelen om zich te uiten. 


BOOST YOUR BUSINESS

Vind het wiel niet opnieuw uit en werk samen met ons aan uw ideale roadmap voor succes.


BOOST YOURSELF

Wij hebben een uitgebreid aanbod van trainingen en praktische workshops waarmee medewerkers hun persoonlijke effectiviteit kunnen vergroten. 

KLANTEN

Contact

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag op weg!